lauantai 19. marraskuuta 2016

Luontoäidin armoilla/ On Mother Nature's mercy/ Милость Матери Природы

Luontoäidin armoilla
On tietysti hienoa kun on oma saari, se on sinun oma valtakuntasi. Mutta kaikella on kääntöpuolensa. Useamman päivän sähkökatkoksia myrskyjen jälkeen, jäiden tuhoja keväällä, myrskyn kaatamia puita  ja joskus sakea sumu, joka tekee järvellä liikkumisen vaikeaksi. Mutta kaikki ne kuuluvat asiaan, olemme osa luontoa.

On Mother Nature's mercy
Of course it's great when you have your own island, it's your own kingdom. But everything has its downside. Multi-day power outages after storms, windfall trees, ice damage on beach in the spring and sometimes so thick fog, that it makes it difficult to move on the lake. But we don't worry, we are part of the nature.

Милость Матери Природы
Конечно, это здорово, когда у вас есть свой собственный остров и  это ваше собственное королевство. Но все имеет свою оборотную сторону. Перебои в подаче электроэнергии после штормов, повреждения льда весной, бывает, шторм валит деревья, а иногда и густой туман, из за чего трудно передвигаться на озере. Но все это относится к тому вопросу, что мы являемся частью природы  в этом прекрасном месте на планете.


keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Mitä saaressa voi tehdä?/ And what can you do there?/ А что вы можете там делать?

Mitä saaressa voi tehdä?
Kolme pääharrastusta ovat rakentaminen, rakentaminen ja tietysti rakentaminen. Aikaa jää joskus myös kalastamiseen, uintiin, ilmakivääriammuntaan, golfpallojen hukkaamiseen, lukemiseen ja Napue-ginille.


And what can you do there?
Three main hobbies are construction works, construction works and of course construction works. Sometimes there is also time for fishing, swimming, shooting with air rifle, playing beach golf, reading, music and drinks made of Napue gin.

А что вы можете там делать?
Три основных хобби, это строительные работы, строительные работы и, конечно, опять же строительные работы. Иногда есть также время для рыбалки, плавания, стрельбы, игры в гольф, пляжа, чтения, музыки и напитков,  сделанных из "Napue" джина.


'


keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Ylös ja alas/ Up and down/ Вверх и вниз

Ylös ja alas

Kun saari on täynnä kallioita eikä tasaista paikkaa juurikaan ole, polut rakentuvat useinmiten rappusista. Uusimmat valmistuivat lokakuussa 2016. Kaikilla rappusilla on samat vaatimukset, ne eivöt saa heilua tai joustaa ja niiden tulee sopeutua maastoon.

Up and down

When there is a lot of rocks and nowhere flat area, part of the island are mostly staircases. When building them, there are only 2 requirements: they must be stable and adjust to the landscape.

Вверх и вниз

Когда остров полон скал и устойчивого места практически нет, часто пути строятся с наличием лестниц. Последняя была завершена в октябре 2016 г.  К ним предьявляются одни и те же требования, что они не должны шататься или быть гибкими и конечно эстетически гармонировать с природным ландшафтом и общим видом острова.perjantai 27. toukokuuta 2016

Japanilainen kivipuutarha Saimaan tyyliin/ Finnish version of a Japanese rock garden/ Финский вариант японского сада с камнями


Japanilainen kivipuutarha Saimaan tyyliin
Yksi ajatuksemme on ollut  rakentaa saaren eri puolille erilaisa oleskelupaikkoja, joissa jokaisessa on oma tyylinsä. Saunan takana oleva ranta on ollut epäsiisti ja jäsentymätön. Toimme talvella hiekkaa ja kesällä vanhoja ratapölkkyjä. Lopputulos ei ole bonsaipuita, isorakeista soraa ja sammalta vaan saimaalainen sovellus. Kaikki materiaalit ovat paikan päältä, hiekkaa, kiviä ja suomalaisia puita. Halusimme siis enemmänkin vangita idean ja hengen japanilaisesta kivipuutarhasta kuin kopioda hienoja esikuvia.
Finnish version of a Japanese rock garden 
Our idea has been to build to the island areas with special and different feeling in them. Now we are finishing a Japanese rock garden. It is small and a Finnish version. We used only local materials, so there are no Bonzai trees or other real Japanese elements. Old railroad ties go around the area. So it is a Saimaa version of the idea of a Japanese rock garden.
Финский вариант японского сада с камнями.
Наша идея  состоит в том, чтобы построить на острове специальное место с особенным чувством в нем.  Сейчас мы завершаем создание японского сада с камнями. Это его небольшой,  финский вариант. 
Мы использовали только местные материалы, так что нет японсеих деревьев или других реальных японских элементов для декора.  Старые железнодорожные шпалы нашли отличное применение в нем. Они расположены полувокруг нашего маленького сада. И это больше оригинальная идея и энергия нашего островного японского сада камней, чем просто банальная его копия.