perjantai 17. marraskuuta 2017

Marraskuu/ November/ Ноябрь

Syksy on vuoden kaunein aika saaressa. Ruskan värjäämät puut heijastuvat tyynestä veden pinnasta, ilma on kirkas ja kuulas. Ilta tulee aikaisin, mutta pimeys on pehmeää ja leppeää. Rannan valot hohtavat kauas ja heijastuvat tummasta vedestä. Mutta marraskuussa se kaikki on ohi. Sataa, on harmaata ja kylmää. Luonto on kuollutta eikä lumi ole vielä tuonut valoa. Marraskuu on luopumisen aikaa paitsi luonnolle myös saaren asukkaille. Mökki laitetaan talviteloille, vesi katkaistaan, sisälle laitetaan lämpö ja veneet nostetaan talvisäilöön. Mutta ilman luopumista ei synny uutta, ilman marraskuuta ei ole toukokuuta. Kyllä, jin ja jang sen kiteyttävät! Kyllä, rakastamme marraskuuta!

Autumn is the most beautiful time in the island. The browned trees are reflected from the calm water surface, the air is bright and light. Evenings come early, but the darkness is soft and gentle. Lights at the beach glow far and reflect from the dark water. But in November it's all over. Rain, all gray and cold. Nature is dead and snow has not yet brought light. November is the time to give out not only for nature but also for the inhabitants of the island. The cottage is prepaired for winter, water is cut off, heat is turned on inside the cottage and boats are lifted to the winter shelter. But without giving up there would not be place for new, without November there would’t be May. Yes, it is yin and yang! Yes, we love November!

Осень -  это самое прекрасное время на острове. Величавые деревья, как древние волхвы, отражены от спокойной водной поверхности, воздух яркий и светлый. Вечера наступают рано, но темнота мягкая и нежная. Огни на берегу сияют далеко и отражаются от темной воды. Но в ноябре увы все зкончено. Дождь,  серость и мрачный, промозглый холод. Природа мертва и снег еще не принес свет. Ноябрь - это время, чтобы к зиме готовится не только природа,  но и обитатели острова. Дом готовится к зиме, вода отключается, включается обогрев, а катера следуют к зимней стоянке. Но, не сдавшись, не было бы места для нового, без Ноября не было бы мая. Да, это инь и ян! Да, мы любим Ноябрь!