tiistai 12. joulukuuta 2017

Jääkauden merkit saaressa/ Signs of Ice Age on the Island/ Признаки ледникового периода на острове

Jääkauden merkit saaressa

Noin 12.000 vuotta sitten saari oli vielä kahden kilometrin paksuisen jään peitossa. Ilmaston lämmetessä jää suli ja noin 9.000 vuotta sitten saari tuli uudelleen muokattuna esille jään alta. Idän puoleinen ranta on jyrkkää louhikkoa, mutta vastakkainen ranta lännen suuntaan on tasaista, kaunista ja sileää kallioita. Syynä on jää, joka siloitti kalliot laajentuessaan, mutta vain siltä puolelta saarta, mistä jää tuli. Jäämassan ja kallion väliin jäi soraa ja vettä, jotka hiljalleen rouhivat ja hioivat tulosuunnan kalliot. Jään vetäytymisvaiheesta puolestaan muistuttaa vedessä aivan rannassa seisova n. 5 metriä korkea siirtolohkare. Jää oli kuljettanut lohkaretta mukanaan ja kun jää oli sulanut,  lohkare oli tippunut paikoilleen. Luonnon muistomerkki siis sekin.

Signs of Ice Age on the Island

About 12,000 years ago the island was still covered by a 1,5 miles thick ice. When the climate warmed up, ice melted away and about 9,000 years ago the island came out of ice. It had a new shape, formed by ice. The east side of the island is a steep cliff, but westward there are smooth and beautiful cliffs. Smooth cliffs are only to direction where the ice came from. Rock was polished by sand and water that was crushing hundreds of years between ice and rock. There is also a memory  from the time when ice was melting away: A big boulder that was carried by the ice, dropped to the place where it stands now, just on the beach. It is 5 meters high and for us a natural monument of history.

Признаки ледникового периода на острове

Около 12 000 лет назад остров был покрыт льдом толщиной в 2 км. Когда климат прогрелся, лед растаял, и около 9 000 лет назад остров получил свою форму, образованную льдом. Восточная сторона острова - крутой обрыв, но на западе, отгуда лед пришел, есть гладкие красивые скалы. Когда лед растаял, большой валун, который носил лед, упал до того места, где он стоит сейчас, прямо на пляже. Он высотой 5 метров и всегда напоминает нам об истории.