tiistai 21. maaliskuuta 2017

Valoa, valoa!/ Light to the people/ Свет для людей

Valoa, valoa!

Hankimme mökkiin omasta mielestämme upean ja psykedeelisen Globe-valaisimen, jonka on suunnitellut tanskalainen arkkitehti ja suunnittelija Verner Panton. Upea vekotin! Se sai meidät innostumaan koko valaistusarsenaalin inventoinnista. Valaisimet, kuten muukin rakennettu ympäristö saaressa, on pyritty sopeuttamaan ympäristöön. Makumme tosin on muuttunut vuosien varrella perinteisistä kivipylväistä ja metallilyhdyistä modernimpaan suuntaan.


Light to the people

We bought a lamp called Globe. It is designed by a Danish architect and designer Verner Panton. Just great and psychedelic lamp! You never get tired looking at it. It gave us energy to make inventory of all the lamps on the island. As everything else on island, we have tried to buy lamps that are in harmony with environment, even though our taste has changed during the years from traditional to more modern style. 


Свет для людей

Мы купили светильник под названием Globe. Он спроектирован датским архитектором и дизайнером Вернером Пантоном. Просто великолепная и психоделическая светильник! Вы никогда не устаете смотреть на него. Это дало нам энергию сделать инвентаризацию всех светильники на острове. Как и все остальное на острове, мы постарались купить лампы, которые находятся в гармонии с окружающей средой, хотя наш вкус в течение многих лет менялся от традиционного к более современному.

'maanantai 6. maaliskuuta 2017

Vedenkorkeus vaihtelee/ Water level/ Уровень воды

Saimaalla vedenkorkeus vaihtelee vuoden aikana noin puoli metriä. Korkeimmillaan vesi on kesä-heinäkuussa kun vedet ovat valuneet järveen mutta haihtuminen ei ole vielä vaikuttanut tarpeeksi. Vuosien välillä on myös vedenkorkeudessa isot erot lumimäärän, sateiden ja muiden sääolojen mukaan. Enimmillään ero vedenpinnan alimman ja ylimmän tason välillä on ollut n. puolitoista metriä. Saaressa on syvät rannat joten isoa haittaa vedenkorkeuden vaihtelusta ei ole. Suurin päänvaiva on laitureiden korkeuden asettamisessa.  Emme halua keikkuvia, kelluvia laitureita. Saaren takana olevan pikkulaiturin jouduimme rakentamaan uudelleen n. 40 cm korkeammalle kun vanha laituri oli usein veden alla.

In lake Saimaa water level varies about half a meter during a year. The water is at its highest in June and July when the waters are cast into the lake but evaporation has not yet affected enough. There are big differences also from year to year depending on the ammount of snow, rainfall and other weather conditions. At most, the difference between the lowest water level and the top level has been approximately one and half meters. The island has deep beaches so this does not cause any big harm. Biggest headache has been setting of the height of the piers because we do not want shaky, floating docks. On the back side of the island we had to rebuild the small pier approx. 40 cm higher than it was earlier. The old pier was often under water.

В озере Сайма уровень воды колеблется около полметра в течение года. Вода находится на самом высоком уровне в июне и июле, когда воды сошли в озеро, но испарением еще не затронуты достаточно. Существуют большие различия также из года в год в зависимости от снега, осадков и других погодных условий. В лучшем случае, разница между самым низким уровнем воды и верхним уровнем была примерно около полутора метров. Остров имеет глубокий пляж, так, что это не вызывает большого вреда. Самой большой,  головной болью была установка высоты пирсов, потому что мы не хотели шаткие, плавучие доки. На оборотной стороне острова мы должны были перестроить небольшой пирс ок. 40 см выше, чем это было раньше. Старый пирс  бывал часто под водой.
 

  
 


  


lauantai 19. marraskuuta 2016

Luontoäidin armoilla/ On Mother Nature's mercy/ Милость Матери Природы

Luontoäidin armoilla
On tietysti hienoa kun on oma saari, se on sinun oma valtakuntasi. Mutta kaikella on kääntöpuolensa. Useamman päivän sähkökatkoksia myrskyjen jälkeen, jäiden tuhoja keväällä, myrskyn kaatamia puita  ja joskus sakea sumu, joka tekee järvellä liikkumisen vaikeaksi. Mutta kaikki ne kuuluvat asiaan, olemme osa luontoa.

On Mother Nature's mercy
Of course it's great when you have your own island, it's your own kingdom. But everything has its downside. Multi-day power outages after storms, windfall trees, ice damage on beach in the spring and sometimes so thick fog, that it makes it difficult to move on the lake. But we don't worry, we are part of the nature.

Милость Матери Природы
Конечно, это здорово, когда у вас есть свой собственный остров и  это ваше собственное королевство. Но все имеет свою оборотную сторону. Перебои в подаче электроэнергии после штормов, повреждения льда весной, бывает, шторм валит деревья, а иногда и густой туман, из за чего трудно передвигаться на озере. Но все это относится к тому вопросу, что мы являемся частью природы  в этом прекрасном месте на планете.
keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Mitä saaressa voi tehdä?/ And what can you do there?/ А что вы можете там делать?

Mitä saaressa voi tehdä?
Kolme pääharrastusta ovat rakentaminen, rakentaminen ja tietysti rakentaminen. Aikaa jää joskus myös kalastamiseen, uintiin, ilmakivääriammuntaan, golfpallojen hukkaamiseen, lukemiseen ja Napue-ginille.


And what can you do there?
Three main hobbies are construction works, construction works and of course construction works. Sometimes there is also time for fishing, swimming, shooting with air rifle, playing beach golf, reading, music and drinks made of Napue gin.

А что вы можете там делать?
Три основных хобби, это строительные работы, строительные работы и, конечно, опять же строительные работы. Иногда есть также время для рыбалки, плавания, стрельбы, игры в гольф, пляжа, чтения, музыки и напитков,  сделанных из "Napue" джина.


video
'