tiistai 17. heinäkuuta 2018

Kesämyrsky/ Storm in June/ Шторм в июне

Kesämyrsky

Myrsky saaressa tarkoittaa, että pienempiä tai isompia puita kaatuu. Yleensä kaatuvat pienet puut, jotka ovat kasvaneet liian suuriksi suhteessa pieneen kallionkoloonsa. Isot puut kuolevat joskus omia aikojaan, ja silloin ne on hyvä kaataa ennen kuin ne kaatuvat omia aikojaan. Kaataminen on tarkkaa puuhaa pienessä saaressa. Väärä suunta tarkoittaa rikottua kattoa tai katkottuja puita ja kasveja. Tuho on uuden alku,  myrskyn tuloksena kallioniemelle syntyi uusi alue kalliokasveille.

Storm in June

Storm on island means that smaller or larger trees will fall. Usually the trees that are falling are smaller ones, those which have grown too big in relation to their small hole with soil in rock. Big trees sometimes die at their own times, and then it's a good to cut them down before they fall down. To cut a tree is difficult in a small island. Wrong direction means broken ceiling or broken trees and plants.  This storm showed once again, that destruction is a new start: As a result of the storm, a new area for rock plants was created.

Шторм в июне

Когда шторм на острове, падают маленькие или большие деревья. Обычно деревья, которые падают, являются более меньшими, те, которые стали слишком большими по отношению к их маленькой пещере с почвой в скале. Большие деревья иногда умирают в свое время и тогда хорошо срубить их, прежде чем они упадут.

 Сокращение деревьев  на небольшом острове. Неправильное направление означает сломанный потолок или сломанные деревья и растения. Этот шторм еще раз показал, что разрушение - это новый старт: в результате шторма была создана новая область для горных растений.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti